+31 251 26 29 13

Opfrisdag VTw-2

Opfrisdag VTw-2

Een opfrisdag voor VTw-2 (Visueel Lasinspecteur niveau 2) richt zich op het actualiseren en verdiepen van de kennis en vaardigheden van visueel toezichthouders op het gebied van lassen en inspectie. De inhoud van zo’n opfrisdag kan variëren afhankelijk van de specifieke behoeften van de deelnemers en de recente ontwikkelingen in de lastechniek. Enkele mogelijke onderwerpen die tijdens een opfrisdag voor VTw-2  worden behandeld zijn:

1. Nieuwe normen en voorschriften

Updates over recente wijzigingen in lasnormen, codes en voorschriften, zoals de ISO 9712, ISO 17637 en ISO 5817. Deze omvatten mogelijke veranderingen in acceptatiecriteria voor lassen, nieuwe lasprocessen of -materialen, en andere relevante updates.

2. Nieuwe inspectietechnieken

Introductie van nieuwe inspectiemethoden en -technieken, zoals geavanceerde ultrasone inspectie, digitale radiografie, thermografie, of andere innovatieve methoden die zijn geïntroduceerd in de lastechniek.

3. Kwaliteitsborging en documentatie

Herziening van kwaliteitsborgingsprocessen en documentatievereisten, inclusief het bijwerken van lasprocedures, inspectierapporten en relevante administratieve procedures die van toepassing zijn op het werk van visuele toezichthouders.

4. Praktische oefeningen

Mogelijkheid tot praktische oefeningen en casestudies om de deelnemers te helpen hun vaardigheden op te frissen en toe te passen in realistische scenario’s. Dit kan onder meer het inspecteren van lasnaden, het interpreteren van lasprocedurespecificaties (WPS) en het identificeren van lasdefecten omvatten.

5. Discussies en uitwisseling van ervaringen

Gelegenheid voor deelnemers om ervaringen uit te wisselen, problemen te bespreken en vragen te stellen aan de instructeurs en mededeelnemers, waardoor een interactieve leeromgeving wordt bevorderd.

6. Jaarlijkse ogentest

Er wordt ieder jaar tijdens de opfrisdag een ogentest gedaan.

Door een opfrisdag VTw-2 bij te wonen kunnen visueel inspecteurs hun kennis actualiseren, hun vaardigheden opfrissen en zich bewust worden van de recente ontwikkelingen in de lastechniek, wat bijdraagt aan hun professionele ontwikkeling en effectiviteit op het werk.