+31 251 26 29 13

Opfrisdag IWC-B

Opfrisdag IWC-B

Een opfrisdag voor IWC-B richt zich op het actualiseren en verdiepen van de kennis en vaardigheden van lascoördinatoren op het gebied van lassen en inspectie. De inhoud van zo’n opfrisdag kan variëren afhankelijk van de specifieke behoeften van de deelnemers en de recente ontwikkelingen in de lastechniek. Enkele mogelijke onderwerpen die tijdens een opfrisdag voor IWC-B  worden behandeld zijn:

1. Nieuwe normen en voorschriften

Updates over recente wijzigingen in lasnormen, codes en voorschriften, zoals de EN-ISO 3834 & 1090 en de R.O.K. Deze omvatten mogelijke veranderingen in acceptatiecriteria voor lassen, nieuwe lasprocessen of -materialen en andere relevante updates.

2. Nieuwe inspectietechnieken

Introductie van nieuwe inspectiemethoden en -technieken, zoals geavanceerde ultrasone inspectie, digitale radiografie, thermografie of andere innovatieve methoden die zijn geïntroduceerd in de lastechniek.

3. Kwaliteitsborging en documentatie

Herziening van kwaliteitsborgingsprocessen en documentatievereisten, inclusief het bijwerken van lasprocedures, inspectierapporten en relevante administratieve procedures die van toepassing zijn op het werk van visuele toezichthouders.

4. Praktische oefeningen

Mogelijkheid tot praktische oefeningen en casestudies om de deelnemers te helpen hun vaardigheden op te frissen en toe te passen in realistische scenario’s.

5. Discussies en uitwisseling van ervaringen

Gelegenheid voor deelnemers om ervaringen uit te wisselen, problemen te bespreken en vragen te stellen aan de instructeurs en mededeelnemers, waardoor een interactieve leeromgeving wordt bevorderd.

6. Jaarlijkse ogentest

Er wordt ieder jaar tijdens de opfrisdag een ogentest gedaan. Voor de ICW-B is dit niet van toepassing!

Door een opfrisdag IWC-B bij te wonen kunnen lascoördinatoren hun kennis actualiseren, hun vaardigheden opfrissen en zich bewust worden van de recente ontwikkelingen in de lastechniek, wat bijdraagt aan hun professionele ontwikkeling en effectiviteit op het werk.