+31 251 26 29 13

Lascoördinator (IWC-B)

HomeOpleidingenKaderopleidingenLascoördinator (IWC-B)

Lascoördinator IWC-B

De opleiding tot lascoördinator is gericht op het ontwikkelen van de nodige kennis en vaardigheden om lasactiviteiten te coördineren, te beheren en te controleren binnen een lasomgeving. Dit gebeurt volgens de norm ISO 14731 waarbij het kwaliteitsniveau geborgd is omdat DNV Nederland het examen afneemt. Het behaalde certificaat voldoet kortom aan de hoogste standaard binnen Nederland.

De inhoud van deze opleiding omvat een breed scala aan onderwerpen, waaronder:

1. Normen en voorschriften

Een grondig begrip van nationale en internationale lasnormen en voorschriften is essentieel voor een lascoördinator. Dit omvat normen zoals de ISO 3834, ISO 14731 en EN 1090, evenals relevante nationale normen en regelgeving.

2. Kwaliteitsborging

Lascoördinatoren leren hoe ze kwaliteitsborgingsprocessen kunnen implementeren en beheren om ervoor te zorgen dat lassen voldoen aan de vereiste normen en specificaties. Dit omvat het opstellen en onderhouden van lasprocedures, het uitvoeren van kwaliteitscontroles en het documenteren van lasactiviteiten.

3. Lasmateriaal en -apparatuur

Een goed begrip van lasmaterialen, lasapparatuur en lasprocessen is cruciaal voor een lascoördinator. Dit omvat kennis van verschillende lastechnieken, zoals booglassen, gaslassen en weerstandlassen, evenals de selectie en het onderhoud van lasapparatuur.

4. Projectmanagement

Lascoördinatoren leren hoe ze lasprojecten kunnen plannen, organiseren en beheren, inclusief het opstellen van projectplannen, het toewijzen van middelen, het beheren van budgetten en het bewaken van de voortgang van het project.

5. Inspectie en kwaliteitscontrole

De opleiding omvat ook training in inspectietechnieken en kwaliteitscontroleprocedures, waaronder visuele inspectie, ultrasone inspectie, radiografisch onderzoek en magnetisch onderzoek. Lascoördinatoren leren hoe ze inspecties kunnen uitvoeren en evalueren om de kwaliteit van lassen te waarborgen.

6. Veiligheid en gezondheid op het werk

Lascoördinatoren worden getraind in veiligheidsprocedures en -voorschriften om een veilige werkomgeving te waarborgen voor alle betrokkenen bij lasactiviteiten. Dit omvat training in persoonlijke beschermingsmiddelen, risicobeoordelingen en noodprocedures.

Door deze uitgebreide opleiding kunnen lascoördinatoren de nodige kennis en vaardigheden verwerven om effectief te kunnen opereren in een leidinggevende rol binnen de lasindustrie. Ze spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie van lasactiviteiten in verschillende sectoren, waaronder de constructie, de productie en de scheepsbouw.