Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Haprotech Lasopleidingen en Haprotech Technisch Uitzendbureau, hierna te noemen Haprotech, kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Haprotech, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Haprotech verstrekt. Haprotech kan de volgende (persoons)gegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw werkgever of uw bedrijfsnaam
  • Uw foto
  • BTW nummer
  • ID/RB/PP nummer
  • Uw diploma's en certificaten
  • Uw IP-adres

Waarom Haprotech uw gegevens nodig heeft
Haprotech verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Haprotech uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

Hoe lang Haprotech uw gegevens bewaart
Haprotech bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Haprotech verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor andere externe doeleinden.

In kaart brengen websitebezoek
Op de websites van Haprotech worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Haprotech gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Haprotech maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Haprotech te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Haprotech heeft hier geen invloed op. Haprotech heeft Google geen toestemming gegeven om via Haprotech verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gebruik van cookies
De website Haprotech.nl plaatst cookies bij bezoekers om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op de website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@haprotech.nl (opleidingen en certificeringen) of htu@haprotech.nl (het uitzendbureau). Haprotech zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Haprotech neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Haprotech maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Haprotech verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Haprotech op via info@haprotech.nl. Onze overige contactgegevens vindt u hier.

 

Contact opnemen
Haprotech    +31 251 26 29 13
Lasopleidingen+31 251 26 29 16
Uitzendbureau+31 251 26 29 17