Haprotech Technisch Uitzendbureau NEN 4400- 1 gecertificeerd

Lashuis Haprotech vermeldt met trots dat Haprotech Technisch Uitzendbureau voldoet aan de normen zoals vastgelegd in NEN 4400- 1 en is opgenomen in het Register Normering Arbeid. De NEN 4400-1 norm bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van ondernemingen die arbeidskrachten beschikbaar stellen en van (onder)aannemers om vast te stellen dat deze zo zijn ingericht dat daaruit voortvloeit dat aan verplichtingen uit arbeid wordt voldaan. Met ingang van heden is Haprotech Technisch Uitzendbureau NEN 4400-1 gecertificeerd.

Maar dat niet alleen: ook heeft HTU de VCU certificering behaald.  VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en komt voort uit VCA. VCA is er voor aannemers en richt zich op: veiligheid, gezondheid en milieu. Bij VCU gaat het om veiligheid en gezondheid. VCU-certificatie is bedoeld voor bedrijven die personeel uitzenden naar VCA-gecertificeerde bedrijven.