Opfrisdag Visuele Lasinspectie (VTw-2) en International Welding Coördinator (IWC-B)

Heeft u eerder de cursus Visuele Lasinspectie VTw-2 gevolgd en wilt u vodloen aan de eisen zodat de geldigheid van uw certificaat geborgd is? 
Iedere 3 jaar dient u uw certificaat te verlengen. U dient aan een aantal voorwaarden te voldoen waaronder het doen van inspecties, actuele informatie volgen etcetera. Een manier om te bewijzen dat u hieraan voldoet, is het volgen van een opfrisdag. Geen verplichting maar wel een manier. 

Tijdens deze bijeenkomst komen de volgende ondewerpen aan bod:

  • Jaarlijkse ogentest conform de ISO 9712
  • De ontwikkelingen omtrent de visuele lasinspectie
  • Praktijkonderzoek hoeklas
  • Praktijkonderzoek stompelas
  • Theorie las onvolkomenheden

Aan het einde van de dag ontvangt u uw ogenattest samen met uw deelnamecertificaat. 

Wil u meer informatie, neem dan contact met ons op 0251-262916 of via opleidingen@haprotech.nl.