Leveringsvoorwaarden

Lashuis Haprotech BV
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam. Download (1007kB)

Haprotech Opleidingen BV
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn onze Algemene cursus- en opleidingsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Haarlem onder nummer 34099552. Download (73kB)

Haprotech Consultancy BV
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn onze Algemene teken- en engineeringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Haarlem onder nummer 34099552. Download (149kB)

Haprotech Opleidingen en Haprotech Consultancy maken deel uit van Haprotech Lasopleidingen BV