NEN EN ISO 3834

De achtergrond van NEN-EN-ISO 3834
De situatie ten aanzien van CE-markering van gelaste metalen constructies en apparaten werd op 1 juli 2014 omgezet in een (verplichte) wet. Als onderdeel van die wetgeving is het verplicht om laskwaliteitsmanagement in te richten gebaseerd op het van toepassing zijnde deel van de NEN-EN-ISO 3834.

Om die verplichting te kunnen nakomen wordt aangeraden om een fabrieksproductiebeheersingsysteem (FRS) te implementeren. Voor de CE-markering van gelaste metalen constructies en apparaten moeten verplicht de productnormen NEN1090-1 en -2 worden toegepast. Deze productnormen verwijzen naar de NEN-EN-ISO 3834.

Waarom NEN-EN-ISO 3834?

 • Opdrachtgevers stellen steeds hogere eisen aan kwaliteitsprocedured en borging,
 • In de zware industrie, on- & offshore kan een onderdeel uitmaken van het FRS,
 • Productaansprakelijkheid wordt actueler.

Wat levert NEN-EN-ISO op?

 • Het beperkt de risico's en kosten van productaansprakelijkheid,
 • Uw organisatie bereikt betere presentaties en een hogere, constante kwaliteit,
 • Met een groeipad bindt u uw talentvolle werknemers,
 • U verhoogt het kwaliteitsbewustzijn in uw organisatie,
 • Met uw certificering overtuigt u uw klant van uw kwalitatieve werkwijze,
 • U kunt klanten behouden en nieuwe klanten binden.

Hoe pakt Haprotech het aan?

 • Kennismaking en uitleg aanpak,
 • Inventarisate 1e fase,
 • Implementatie 2e fase,
 • Audit door certificerende instantie.

Waarom Haprotech?

 • Onze consultans hebben veel praktische laservaring en theoretische laskennis,
 • Onze consultants hebben ervaring met het opzetten van kwalitietssystemen,
 • Haprotech is lid van de IRO, Metaalunie en het NIL

 

Wilt u meer informatie over NEN-EN-ISO 3834?

Neemt u dan contact op via 0251 26 29 16 of opleidingen@haprotech.nl