NEN-EN 1090-1

Eisen vastelling conformiteit constuctieve onderdelen (CE-markering)

Met ingang van 1 juli 2014 is de (vrijwillige) richtlijn om een CE-markering af te geven voor staal- en aluminium constructies omgezet in een verplichte wetgeving. In de NEN-EN-1090-1 staat waaraan de conformiteitsverklaring, die aan de CE-markering verbonden is, moet voldoen en welke zaken in deze verklaring moeten zijn vermeld.

De CE-markering geldt niet alleen voor de staalconstructie als geheel, maar ook voor alle samenstellende delen. Dit betekend dat niet alleen de leverancier van het eindproduct een CE-markering moet kunnen leveren, maar ook alle toeleveranciers. De norm heeft dus consequenties voor staalconstructiebedrijven, fabrikanten van stalen producten (zoals bordessen en trappen), staalservicecentra, machinebouwers en voorraadcentra.

De NEN-EN 1090-1 bevat geen regels voor constructief ontwerp, berekenen en fabricatie. Voor de technische eisen verwijst de NEN-EN 1090-1 voor de uitvoering van staalconstructies in belangrijke mate naar de NEN-EN 1090-2, voor de uitvoering van aluminiumconstructies wordtverwezen naar de NEN-EN 1090-3. Voor de kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen wordt verwezen naar de NEN-EN-ISO 3834.

Wat levert de certificering conform NEN_EN 1090 u op?

 • U voldoet aan de wetgeving,
 • Uw organisatie bereikt betere prestaties en een hogere, constante kwaliteit,
 • U voldoet an de eisen van opdrachtgevers op gebied van certificering en vergroot hierdoor de kans om de opdrachten te krijgen,
 • Uw verzekering zal (doordat u voldoet aan de eisen) eventuele schade blijven dekken.

Hoe pakt Haprotech het proces van certificeren aan?

 • Bedrijfsscan: beoordeling van uw bedrijf op de theoretische en praktische aspecten van de N norm,
 • Plan van aanpak: op basis van de resultaten van de bedrijfsscan wordt een plan van aanpak opgesteld,
 • Uitvoering plan van aanpak: ontwikkelen en implementeren handboek en bijbehorende procedures en checklisten, gevolgd door een proefaudit,
 • Audit door certificerende instantie: Haprotech Consultancy kan u, indien gewenst, bijstaan tijdens deze audit,
 • Begeleiden bij het onderhoud van het NEN-EN 1090 systeem.

Waarom Haprotech? 

 • Onze hebben veel praktische en theoretische laservaring,
 • Onze hebben ervaring met het opzetten van kwaliteitssystemen,
 • Haprotech is lid van de IRO, Metaalunie en het NIL,
 • Haprotech is ISO 9001:2008 gecertificeerd.

Wilt u meer informatie over Haprotech Consultancy? Neem dan contact op via 0251 26 29 00 of info@hetlashuis.nl.